Judetul Ialomita

Postat de in 13/02/2011

Judetul Ialomita se afla in partea de sud-est a tarii, in Campia Baraganului, la interferenta unor vechi si importante drumuri comerciale, prin care capitala tarii este legata cu Moldova si cu litoralul Marii Negre.

* Suprafata totala a judetului Ialomita este de 4.453 km.p. (445.289 ha.), din care : 3.736 km.p. suprafata agricola, 258 km.p. suprafata cu vegetatie forestiera, 389 km.p. terenuri cu alta destinatie si aproape 69 km. p. terenuri neproductive.
* Judetul Ialomita are in componenta sa 3 municipii incadrate, potrivit legii, ca localitati de rangul II (Slobozia, Urziceni si Fetesti), 4 orase (Amara, Cazanesti, Fierbinti si Ţandarei) care au rangul III si 59 de comune, cu un total de 128 de sate (59 de sate –cele resedinta de comuna – avand rangul IV, iar restul de sate avand rangul V.
* Suprafata totala a judetului Ialomita este de 445.289 ha. din care : suprafata agricola – 373.690 ha (83,92%), paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera – 25.855 ha (5,8% ), terenuri sub ape 19.360 ha (4,27% ), 19.532 ha terenuri cu alta destinatie : drumuri si constructii (4,4%) si 6.852 ha terenuri neproductive (1,6%).
* Modul de folosinta a suprafetei agricole este urmatorul : 348.767 ha teren arabil (93,33% din totalul suprafetei agricole) , 18.230 ha pasuni + fanete (4,87%), 386 ha livezi (0,1%) si 6.307 ha vii si pepiniere viticole (1,68%). În judetul Ialomita 204.293 ha. sunt amenajate pentru irigat (54,67% din suprafata arabila), iar 182.527 ha. pentru desecare (41% din suprafata totala).
* Populatia judetului Ialomita inregistrata la 1 ianuarie 2006 era de 291.738 locuitori, din care 45,63 % traiesc in mediul urban si 54,37 % in mediul rural, 49,36 % sunt barbati si 50,64 femei. Dupa nationalitate, ponderea este urmatoarea: romani – 95,34%, rromi -12.178 locuitori ( 4,1%), iar restul sunt reprezentanti ai 27 de nationalitati.
* Mediul de afaceri era reprezentat la nivelul anului 2006 de un numar de aproape 10.032 agenti economici inmatriculati, din care cei mai multi sunt constituiti in societati comerciale cu raspundere limitata , asociatii familiale si activitati cu caracter independent. Repartitia teritoriala a agentilor economici este : 34% in Slobozia, 13% la Fetesti, 11% la Urziceni, 5% la Ţandarei si 37% in mediul rural. Dupa domeniul principal de activitate 9,3% agenti economici desfasoara activitati in industrie, 7,5% in agricultura, 2,8% in constructii, 64,8% in comert, 15,6% in servicii.
* În judet sunt inmatriculate 287 de societati comerciale cu participare straina la capitalul social.
* Industria judetului Ialomita are ca principale ramuri : producerea ingrasamintelor chimice, a zaharului, a uleiurilor comestibile, preparatelor din carne si a conservelor de legume, fructe si carne, laptelui si produselor lactate, piine si produse de panificatie, industria confectiilor, tricotajelor si materialelor de constructii, producerea de aparate electronice, mobila si prelucrarea lemnului, producerea alcoolului si a bauturilor alcoolice, lacuri si vopsele, productie tipografica, etc.
* Agricultura in judetul Ialomita este reprezentata de un sector preponderent privat care detine, ca urmare a aplicarii legilor fondului funciar, peste 331.000 ha, adica 95% din suprafata agricola a judetului. Judetul Ialomita produce anual, in medie, aproape 900.000 tone cereale, 140.000 de tone plante tehnice, 90.000 de tone legume, etc. Dispunand de o larga baza cerealiera si furajera judetul Ialomita are conditii si pentru cresterea animalelor, efectivele insumand aproximativ 46 mii capete bovine, 140 mii capete porcine, 125 mii capete ovine si caprine, 20 mii capete cabaline, 2,4 milioane pasari si altele.
* Comertul este preponderent in activitatea agentilor economici privati din judet si el cuprinde intreaga gama de produse : industriale, alimentare, nealimentare, comercializate en-gros sau en-detail.
* Serviciile prestate in judetul Ialomita au crescut ca pondere, s-au diversificat ca domenii si au atras forta de munca disponibila. Principalele servicii aferente consumatorilor se refera la : hoteluri si restaurante, transporturi, intermedieri financiare, inchirieri de bunuri mobile si imobile, asistenta medicala, servicii informatice, servicii personale sau pentru intreprinderi, activitati recreative, etc.
* Turismul in judetul Ialomita are urmatoarele componente : turism balnear, agroturism, turism cultural si turism pentru vanatoare si pescuit.
* Baza turistica a judetului Ialomita insumeaza o capacitate de cazare de peste 6.000 locuri, din care aproape 3.000 de locuri in hoteluri (Select, Paradis, Columbia din Slobozia, Compet si Miorita din Fetesti, Turist din Ţandarei ), peste 600 locuri in vile si la motelurile Sinesti, Malu si Perla din Amara, 2.430 locuri in unitatile de tratament balnear din Amara si 300 locuri in vilele Taberei scolare din Amara.
* Cel mai important obiectiv turistic este statiunea balneoclimaterica AMARA, situata la 7 km de Slobozia si 126 km de Bucuresti, vestita prin namolul sapropelic si apele minerale sulfaterte, clorurale si bromurate folosite in tratamentul bolilor reumatismale cronice, ale sistemului nervos periferic, in afectiuni posttraumatice ale aparatului locomotor si in boli ginecologice.

Potentialul economic al judetului Ialomita
Situarea geografica

* Teritoriul judetului Ialomita este situat in zona de sud est a tarii, in Campia Baraganului. Granita de vest a judetului se afla la o distanta de aproximativ 40 Km fata de capitala tarii.
* Din suprafata totala de 445.289 ha, peste 84% o reprezinta suprafata agricola (374.305 ha).
* la intretaierea drumurilor comerciale care leaga capitala Romaniei – Bucuresti, cu litoralul Marii Negre, Moldova si centrul tarii ;
* asigura acces direct pe cele mai importante piete romanesti, cu distante scurte de transport ( 100 – 150 km) catre Bucuresti, Constanta, Galati, Braila, Buzau, Ploiesti, Calarasi, Silistra ( Bulgaria);

Climatul temperat-continental moderat

* cu valori medii multianuale favorabile desfasurarii activitatilor economice:
* Temperatura medie anuala a aerului este 10,7 °C, cu o minima absoluta de – 32,5 °C la Armasesti (25 ian.1942) si o maxima absoluta de +44 °C la Amara (august 1951), fapt ce determina o amplitudine termica maxima de 76,5 °C;
* Echilibru in repartizarea numarului de zile cu cer senin ( 113), cer noros ( 123) si cer acoperit (130);
* Precipitatiile atmosferice, variaza intre 400 si 520 mm/an;
* Vanturile au ca directii dominante nord-est, nord, sud-vest si sud ;
* Umezeala relativa a cerului variaza intre 74 si 76%.

Biotopul

* Biotopul specific stepei, divers si cu o parte importanta cu valoare si de interes cinegetic, constituind o resursa pentru dezvoltarea turismului pentru vanatoare si pescuit;
* Solurile judetului nostru se caracterizeaza printr-o mare variabilitate a insusirilor fizico-chimice si de productie. Din punct de vedere pedologic, cele mai intinse suprafete (circa 85 %) din teritoriul judetului Ialomita sunt ocupate cu cernoziomuri extrem de fertile, pretandu-se la obtinerea de productii substantiale si practicarea unei agriculturi ecologice.

Resursele naturale

* petrol si gaze naturale in perimetrul Urziceni-Colilia-Grindu ;
* loessul cu o textura foarte fina – Urziceni, Ţandarei, Slobozia, Manasia ;
* nisipul, in zona Hagieni si albia raurilor ;
* namolul terapeutic sapropelic la Amara si Fundata.
* izvoare sulfuroase la Ciulnita , Perieti, Amara, Valea Ciorii.
* izvoare termale – Giurgeni, Amara.

Acces direct la transport rutier, feroviar si fluvial:

* situarea pe Drumul european E 60 – Constanta – Bucuresti – Ploiesti – Brasov – Oradea, parte a retelei pan – europene de transport;
* legatura directa cu Autostrada Soarelui A2 Bucuresti –Constanta, prin ruta Slobozia – Drajna;
* 654 km de drumuri nationale si judetene modernizate, din care 20 de km constituie un tronson din autostrada Fetesti – Constanta;
* 276 km retea feroviara,. in cea mai mare parte electrificata, care face legatura cu magistralele feroviare din sud-estul, estul si centrul tarii;
* prezenta fluviului Dunarea ofera posibilitatea de a avea comunicatii fluviale cu cele 8 tari riverane Dunarii, iar prin intermediul Canalului Dunare – Marea Neagra exista acces la portul Constanta.
* grad ridicat de acoperire cu retele de telecomunicatii moderne, eficiente, acoperitoare ca arie si calitate, cu acces la reteaua nationala si internationala de telecomunicatii;

Sectorul privat al economiei

* evolutia sa constant pozitiva , ca numar si rentabilitate;
* stimularea liberei initiative, concretizata prin existenta, la 31 decembrie 2005, a unui numar de 10.032 agenti economici inmatriculati ( un agent economic la 29 de locuitori) ;
* maturizarea formelor juridice evoluate de organizare a afacerilor;
* transferul cvasitotal al proprietatii de stat catre sectorul privat, prin privatizarea intreprinderilor industriale si de comert reprezentative ale judetului si finalizarea reformei funciare;
* preponderenta sectorului privat in sectoarele productive ale economiei judetului si in realizarea principalelor produse si servicii;
* diversificarea serviciilor, care a determinat scaderea ponderii comertului si cresterea serviciilor de piata prestate populatiei si intreprinderilor;
* sporirea ponderii capitalului strain sau mixt in structura agentilor economici si, mai ales, in realizarea investitiilor semnificative din judet;
* absortia majoritatii salariatilor de catre intreprinderile mici si mijlocii;

Practicarea agriculturii

* amplasarea judetului intr-o zona agricola cu potential agropedoclimatic si de fertiliate maxim;
* traditia agrara a zonei
* finalizarea reformei funciare, care a determinat o piata funciara reala, stabila si atractiva ca pret;
* posibilitatea dezvoltarii exploatatiilor agricole performante, a diversificarii productiei agricole, nonagricole si a serviciilor specifice agriculturii;
* ponderea de 60% a suprafetei amenajate pentru irigat, din totalul suprafetei arabile a judetului;
* conditii propice pentru realizarea de produse ecologice si pentru productia de seminte si plante tehnice;
* dotarea tehnica specifica, acoperitoare ca gama sistemica si performante;
* potentialul deosebit de dezvoltare a zootehniei in sistem intensiv;
* resurse umane calificate, disponibile si accesibile ca pret al fortei de munca;
* oportunitati de a investi in reabilitarea sau dezvoltarea sistemelor de imbunatatiri funciare existente;
* dezvoltarea agriculturii asociative, prin cresterea numarului asociatiilor de producatori si al organizatiilor profesionale din agricultura;

Forta de munca calificata

* evidenta crestere a ponderii fortei de munca tinere;
* posibilitatea perfectionarii profesionale prin accesarea programelor de formare, reconversie si perfectionare profesionala;
* acoperirea nevoilor de instruire superioara prin filialele unor institutii de invatamant superior care functioneaza in judet;

Posibilitati de dezvoltare a turismului: balnear, cultural, agro-turism, turism de vanatoare si pescuit, manufacturier etc.

* experienta statiunii balneoclimaterice Amara;
* oportunitatea de a crea circuite turistice judetene integrate (balnear, cultural, agro-turism, vanatoare si pescuit etc.);
* posibilitatea integrarii circuitelor turistice ialomitene in circuitele nationale si internationale, ca zona de tranzit spre munte sau mare si ca o alternativa la turismul clasic montan sau marin;

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Important: If you add a link to your comment it will not be published.